Hoppa till textinnehållet

Bankens styrning

Sparbanken Alingsås AB är ett bankaktiebolag som ägs till 100 % av Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Bankledning

Bankledningen består av VD, Stf VD och Kreditchef.

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.

Sparbanksstiftelsen Alingsås

Sparbanksstiftelsen Alingsås äger Sparbanken Alingsås till 100%. Vår vision är en sund och hållbar utveckling av samhället. Vi har som huvuduppgift att utveckla sparbanksidén. 

Uppförandekod

Sparbanken Alingsås mål är att skapa mervärde för våra intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och förtroende med medarbetare, kunder, ägare, andra affärskontakter, myndigheter och vår omvärld – och att göra det på ett socialt, hållbart och ansvarsfullt sätt.

 

Organisation