Hoppa till textinnehållet

Banken i samhället

En lokal bank

Vi är lokala och har kontor i Alingsås, Herrljunga, Lerum, Sollebrunn och Vårgårda. 

Tack vare Sparbankshjälpen kan vi hålla igång!

Vi är väldigt glada över att vara en av de föreningar som fick hjälp och tack vare Sparbankshjälpen kan vi hålla igång vår löpande verksamhet.

Sparbanksidén

Sparbanksidén

Vår sparbanksidé är hjärtat i allt vi gör och den är lika aktuell idag som när vi startade 1833.  Den handlar om:

  • Vår lokala förankring. 
  • Viljan att hjälpa människor och företag till en sund och hållbar ekonomi. 
  • Att en del av vinst går tillbaka till samhället.

 

Vi är en egen bank

Sparbanken Alingsås är en fristående bank och vi fattar våra egna beslut. 

 

Vår historia

Sparbanksrörelsen startade 1810 när den skotska prästen Henry Duncan etablerade den första sparbanken i Ruthwell, Skottland. Hans idé var att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst och dessutom kunna ta ut dem när de ville. Han ville hjälpa alla till det vi idag kallar en sund ekonomi.

 

En viktig del av Duncans idé var att ingen person skulle äga en sparbank. Vinsten skulle återinvesteras i det område där banken var verksam.  Vinsten stannar kvar i den lokala sparbanken och det lokala samhället till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank verkar tillsammans med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den finns och har ett starkt intresse för lokalsamhällets utveckling.

 

I Sverige bildades den första sparbanken i Göteborg år 1820, och därefter växte antalet sparbanker snabbt. Sparbanken Alingsås grundades 1833 utifrån samma idé att ge den breda allmänheten möjlighet att hantera sin ekonomi på ett sunt sätt. Att spara för framtiden och låna när det behövdes var nyheter på 1800-talet.

 

Bolagsformen innebar då, och innebär fortfarande, att bankens vinst används för att stärka den egna ekonomin inför framtida påfrestningar och till samhällsnyttiga projekt inom verksamhetsområdet Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda kommuner.

Mer information

Hållbarhet

Vi är en miljöcertifierad bank och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Sparbanken Alingsås är en viktig del av det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Ung Ekonomi

Vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar, sparande och företagande. Vi vill inspirera barn och unga till att ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid.

Ung Företagsamhet

Vi samarbetar med Ung Företagsamhet. Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga och det behövs många nya företagare och företagsamma medarbetare för att säkra Sveriges tillväxt.

Sparbanksstiftelsen Alingsås

Sparbanksstiftelsen Alingsås äger Sparbanken Alingsås till 100%. Vår vision är en sund och hållbar utveckling av samhället. Vi har som huvuduppgift att utveckla sparbanksidén.