Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

För oss är det viktigt att vårt område utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushåller med våra gemensamma resurser, så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i. 

Hur vi jobbar med hållbarhet

Sparbanken Alingsås är en viktig del av det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling. För Sparbanken Alingsås handlar hållbarhet om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som samverkar i en helhet inom Banken och i relationen till våra kunder och vårt samhälle. Banken arbetar för att hållbarhet ska bli integrerat som en naturlig del i hela vår verksamhet.

 

En bank är en viktig del av det finansiella systemet och genom att ta hänsyn till miljörelaterade och sociala risker ökar möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle. För Banken ska hållbarhet vara en kärnfråga och verksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker alltid beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta gäller i alla affärsbeslut, såväl i affärsutveckling som i vår rådgivning. Banken vill främja en sund och hållbar ekonomi i hela verksamhetsområdet genom att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar.

 

Vi tar varje år fram en hållbarhetsredovisning som ingår som en del i Bankens årsredovisning. Syftet med denna är att Banken ska redovisa sitt hållbarhetsarbete som ska visa på miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Hållbara tjänster

Mer information