Skip to content

Hållbarhet

Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Det är en av de viktigaste utmaningarna i världen just nu och därmed också här hos oss.

Sparbanken Alingsås är en viktig del av det lokala samhället och har ett ansvar för att uppmuntra till en långsiktigt hållbar utveckling.

 

Hållbarhetsarbetet består av 3 olika områden, och alla hänger ihop och påverkar varandra:

  1.  Ekonomisk hållbarhet som lite förenklat kan sägas vara ekonomisk utveckling som är anpassad till vad miljön och människan tål på lång sikt. 
  2. Den ekologiska som handlar om ekosystemet och den biologiska mångfalden
  3. Den sociala som är ett inkluderande, jämställt och tolerant samhälle. Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle som samverkar i en helhet inom Banken och i relationen till våra kunder och vårt samhälle.

 

Vi  har valt ut ett par områden som våra kunder vill att vi fokuserar på och där vi också kan påverka mest och göra störst skillnad i vårt arbete:

Samhällsengagemang

Vi ska ge bidrag/sponsring till de aktörer som har ett hållbarhetsfokus och/eller jobbar för omställning i verksamheten/projektet och vi ska ta fler egna initiativ. 

Exempel:

  • Vi erbjuder bidrag till solceller för ideella föreningar via Sparbanksstiftelsen. 

 

  • Vi ska främja och uppmuntra hållbar utveckling i vårt verksamhetsområde.

Utbildningskollen- ett sätt att skapa en hållbar framtid

Utbildningskollen är ett initiativ där vi tillsammans med Ung Företagsamhet erbjuder alla klasser i åk 9 en föreläsning om privatekonomi. Syftet är att vi vill inspirera och ge eleverna kunskap och verktyg för att kunna få goda vanor tidigt och lägga en bra grund för framtiden. Fokus ligger på framtidstro, oavsett nuvarande förutsättningar, och vikten av att se sina möjligheter. Betydelsen av att vara en företagsam person, oavsett om man vill driva eget eller vara anställd i framtiden.

En kvinna som ler och tittar in i kameran

Ansvarsfulla placeringar

Att hjälpa våra kunder till att ställa om och göra hållbara val är en del i vår sparbanksidé om att vägleda kunderna till en sund och hållbar ekonomi. Vi ska därför leverera produkter/tjänster som stödjer och arbetar för hållbar utveckling, ex. hållbara fonder. 

Exempel:

  • Vi anordnar föreläsningar om hållbara placeringar och vill öka kunskapen hos våra kunder. 

 

 

 

 

Låna ut ansvarsfullt

I Bankens utlåning har vi stor påverkan och kan göra skillnad genom att uppmuntra och finansiera kundernas omställning. 

Exempel:

  • Vi jobbar med ansvarsfull utlåning genom att vi marknadsför Solcellslån och uppmuntrar kunder att investera hållbart.
  • Vi uppmuntrar våra företagskunder att bli mer medvetna.

Vi klimat- kompenserar våra brevutskick

Vi har hittils klimatkompenserat för 1 ton CO2. Klimatkompensation genom Vi-skogen bidrar till trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder som bekämpar både klimatförändringar och fattigdom. Vi-skogens metoder absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar produktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom.

Barn som springer på stig i skogen

Mer information

Ladda din elbil när du är rådgivningsmöte!

Vi har två laddare till elbilar på innergården i Alingsås. Hugo och gänget hälsar dig varmt välkommen in på rådgivning och samtidigt som vi har rådgivningsmöte så kan du ladda upp din bil. Win-win! Varmt välkommen!