Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Här hittar du:

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Likviditetsrisk
  • Kapitaltäckning
  • Ersättningar

Årsredovisning 2019

2019 har varit ett mycket starkt år för Sparbanken Alingsås. Vi ser en fortsatt ökning av affärerna med våra kunder och vi levererar återigen ett mycket bra resultat. Varje kund har sina unika önskemål och behov, med det som utgångspunkt ger vi de bästa råden och hittar de bästa lösningarna för var och en. Ökningen av affärsvolymen är ett kvitto på att det sätt som vi möter våra kunder på är framgångsrikt. Det skapar trygghet och utveckling.

Andra finansiella rapporter

Likviditetsrisk

Styrelsen i Sparbanken Alingsås AB har definierat likviditetsrisk som risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Alingsås org.nr 556809-0855 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Nödlidande lån

I enlighet med EBA/GL/2018/10 offentliggör Sparbanken Alingsås AB, org.nr 556809-0855, information om nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd.

Kontakta oss

Helena Wessbo

Ekonomichef