Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Här hittar du:

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Likviditetsrisk
  • Kapitaltäckning
  • Ersättningar

Årsredovisning 2019

2019 har varit ett mycket starkt år för Sparbanken Alingsås. Vi ser en fortsatt ökning av affärerna med våra kunder och vi levererar återigen ett mycket bra resultat. Varje kund har sina unika önskemål och behov, med det som utgångspunkt ger vi de bästa råden och hittar de bästa lösningarna för var och en. Ökningen av affärsvolymen är ett kvitto på att det sätt som vi möter våra kunder på är framgångsrikt. Det skapar trygghet och utveckling.

Andra finansiella rapporter

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.