Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Här hittar du:

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Likviditetsrisk
  • Kapitaltäckning
  • Ersättningar

Årsredovisning 2020

2020 har varit ett annorlunda år som präglats starkt av Coronaepidemin. Vi har alla blivit påverkade på ett eller annat sätt och behövt ställa om för att hantera situationen på bästa sätt.

 

Våra kunder uppskattar vår service och vårt erbjudande. Tillströmningen av nya kunder tillsammans med en fortsatt ökning av affärerna med våra befintliga kunder gav oss en mycket god affärsvolymökning och ett starkt resultat från vår rörelse för 2020. Varje kund har sina unika önskemål och behov, med det som utgångspunkt ger vi de bästa råden och hittar de bästa lösningarna för var och en. Ökningen av affärsvolymen är ett kvitto på att det sätt som vi möter våra kunder på är framgångsrikt. Det skapar trygghet och utveckling.

Andra finansiella rapporter

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.