Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Finansiell information

Här hittar du:

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Likviditetsrisk
  • Kapitaltäckning
  • Ersättningar

Årsredovisning 2018

2018 var ett framgångsrikt år för Sparbanken Alingsås med ökade volymer och ett starkt resultat. Rörelseresultatet på 245 mkr ger oss goda möjligheter att fortsätta växa tillsammans med våra kunder och vara en positiv kraft i vårt verksamhetsområde. Under året ökade den totala affärsvolymen med 4 % och uppgick till 46 miljarder kronor.

Andra finansiella rapporter

Likviditetsrisk

Styrelsen i Sparbanken Alingsås AB har definierat likviditetsrisk som risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Alingsås org.nr 556809-0855 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Kontakta oss

Helena Wessbo

Ekonomichef