Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Årsstämma

Här hittar du kallelse och andra handlingar till årsstämman för Sparbanken Alingsås AB (publ). 

Valberedning

Valberedningen består av ordförande Sofia Rydler, utsedd av Sparbanksstiftelsen Alingsås, Jens Tyrén, utsedd av Sparbanksstiftelsen Alingsås samt Anders Atterling, styrelseordförande i Sparbanken Alingsås.
Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2024 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen, vice ordförande i styrelsen, övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025 Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida.
 

För ytterligare information

Sofia Rydler, valberedningens ordförande

Telefon: 0737-76 12 39