Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Sponsring

Vi ser lokala kultursatsningar och ett rikt lokalt föreningsliv som en viktig del i vårt verksamhetsområde. Därför sponsrar vi gärna verksamheter inom kultur och idrott. 

Riktlinjer

Banken ska sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde. 

 

 • Vi ska sträva efter en ungdomsprofil i våra sponsoravtal
 • Sponsorverksamheten ska följa bankens och samhällets värderingar
 • Vi ska ha en balans mellan idrott, kultur och samhälle

 

Vi stöttar inte: 

 • Enskilda individer
 • Extrema verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar
 • Riskfyllda verksamheter

Sponsringspolicy

 • Exponering

 All exponering och alla evenemang skall stärka Sparbanken Alingsås varumärke. Exponeringen skall vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

 

 • Aktiviteter
  Aktiviteter är kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Sponsoravtalen bör ge oss möjlighet att träffa t ex medlemmar, ledare, styrelse, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer.

 

 • Ungdomsprofil
  Via ungdomssponsring etablerar banken tidiga relationer vilket bidrar till att långsiktigt bygga bankens varumärke. Via ungdomar når vi hela familjen. 

 

 • Lokal förankring
  Vi vill att vårt engagemang skall nå breda grupper i vårt verksamhetsområde och vi engagerar oss inom såväl idrott, kultur och samhälle. Avtalen skall utgå från den lokala marknadens förutsättningar och alltid resultera i aktiviteter som leder till fördjupade relationer och samarbeten. 

Testa ditt projekt:

 • Är din verksamhet bred/folklig?
 • Ges möjlighet till riktigt bra exponering av bankens logotyp?
 • Erbjuds möjlighet till aktiviteter där banken når t ex ungdomar, medlemmar, publik samt erbjuds det gemensamma affärer

Om du svarar "Ja" på ovanstående frågor kan du gå vidare och fylla i ansökan. Om du svarar "Nej" på en eller flera frågor så behöver du se över ditt förslag.  

Ansök