Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Styrelsen

Styrelsens roll

  • Styrelsen och styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman på 1 år.
  • Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.
  • Fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.
  • Tillsätter, utvärderar och entledigar VD
  • Ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Sparbanken Alingsås AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt har tillräckliga kunskaper, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. 
  • Sparbanken Alingsås AB arbetar löpande med kompetensutveckling för styrelseledamöter, VD samt övrig personal. 
  • Sparbanken Alingsås AB:s löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelseledamöter

Finn Björklund

Ordförande
Styrelseledamot sedan 2005.

Bild på  Finn Björklund

Anders Atterling

Vice ordförande.

Styrelseledamot sedan 2017.

foto på Anders Atterling

Lise Larsvik

Styrelseledamot sedan 2014.

Bild på Lise Larsvik

Camilla Elvjlung

Styrelseledamot sedan 2010.

Bild på Camilla Elvljung

Per Borgvall

Styrelseledamot sedan 2018.

Bild på Per Borgvall

Lennart Hanson

Styrelseledamot sedan 2014.

Bild på Lennart Hanson

Marie Hallén

Styrelseledamot sedan 2018.

Bild på Marie Hallén

Annelie Eliasson

Personalrepresentant sedan 2010.

foto på Annelie Eliasson

Mattias Rundgren

Personalrepresentant sedan 2011.

Mattias Rundgren