Vad gör ni idag?

Det här är bästa dagen! Vindstilla, 5 minus och snö. Vi spelar volleyboll, fotboll, kör snölekar och gör snöänglar. Det är viktigt att inte styra aktiviteten för mycket utan låta barnen testa på sitt eget sätt. Vi vill låta dom använda fantasin och stötta dom på deras resa. Då blir det bäst.  

Vi vill särskilt nå barnen som inte är med i någon aktivitet på fritiden. Dom får röra sig på rasten och vi kanske kan locka till att gå vidare i en förening. Alla har inte förutsättningarna och ser vi någon som går ensam tar vi kontakt och plockar in dom i leken.

Vad får ni för reaktioner?

Alla blir glada när vi kommer och musiken pumpar i gång. Vi har varit här varje torsdag hela terminen och barnen börjar lära känna oss. Dom blyga och försiktiga vågar mer och det känns väldigt roligt att nå fram till dom.

---

Tack Tina, Michal och alla i projektet Rörelse på rast. Vi gillar det viktiga arbete ni gör och att ni skapar glädje och rörelseförståelse för barnen i skolan. Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa och må bra!