Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Skatt på fonder

Skatten på fonder beror på sparform - hur du sparar. Om du valt att spara på ett Investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring så betalar du inte skatt när du säljer med vinst. Du betalar istället en viss procent i skatt per år baserat på värdet. Om du har fonderna på ett fondkonto betalar du 30 procent skatt på din vinst.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Vad gäller för skatt på fonder?

Skatt på ISK: schablonskatt

På ett ISK kan du köpa och sälja fonder, samt andra värdepapper, till exempel aktier, utan att betala skatt på vinster. Du betalar i stället en schablonskatt (ISK-skatt) på en viss procent per år. Skatten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar - oavsett om du gör vinst eller förlust.

Skatt på fondkonto: vinstskatt och schablonskatt

 • När du säljer en fond för mer än vad du köpte den för, betalar du 30 procent skatt på din vinst (vinstskatt).  Vinstskatten beräknas för varje fondförsäljning. Du betalar den när du deklarerar.
 • Du kan kvitta vinster mot förluster i fondförsäljningar.
 • Du betalar även en årlig schablonskatt på fonderna som du har på fondkontot (fondskatt). Denna är 0,12 procent av fondandelarnas värde vid årets början.

Skatt på kapitalförsäkring: avkastningsskatt

När det gäller kapitalförsäkringar kan du köpa och sälja fonder utan att betala skatt på vinster. I stället betalar du en så kallad avkastningsskatt varje år som baseras på värdet.

Vad gäller för deklarationen?

 • Fonder på ISK

  Du behöver inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto. Schablonintäkten som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala, är förifylld i din deklaration.

  Skatt på ISK (skatteverket.se)

 • Fonder på fondkonto

  Banken eller fondbolaget lämnar kontrolluppgifter om utdelning, schablonintäkt och vinst eller förlust vid försäljning. Uppgifterna är förifyllda i din inkomstdeklaration. 

  Du kan göra en egen beräkning av vinst eller förlust om du endast har fått uppgift om försäljningssumman vid försäljning av fondandelar. Eller inte godtar bankens eller fondbolagets uträkning av vinst eller förlust.

  Skatt på fonder på fondkonto (skatteverket.se)

 • Fonder i kapitalförsäkring

  Försäkringsbolaget betalar in din skatt åt dig och tar ut motsvarande belopp från din kapitalförsäkring.

Mer information