1. Bifoga förordnande från tingsrätten

 2. Information om hur arvet ska fördelas
  Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
  Blankett: Fördelning arvskifte

 3. Bolån
  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor.

 4. Vid avslut av bankfack
  Bankfack avslutas på aktuellt kontor.

 5. Skicka till
  Arvskifte
  Sparbanken Alingsås AB
  Svarspost
  Kundnummer 20639374
  441 20 Alingsås