Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

 1. Bifoga förordnande från tingsrätten

 2. Information om hur arvet ska fördelas
  Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
  Blankett: Fördelning arvskifte

 3. Bolån
  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor.

 4. Vid avslut av bankfack
  Bankfack avslutas på aktuellt kontor.

 5. Skicka till
  Arvskifte
  Sparbanken Alingsås AB
  Svarspost
  Kundnummer 20639374
  441 20 Alingsås


Arbetar du på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå? Här finns information för dig som inte är en boutredningsman utsedd av Tingsrätten.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0322-786 00 på vardagar, klockan 08.30-18.00.