Nedan är några exempel på ärenden du kan hantera, med stöd av anhörigbehörighet, hos oss:
  • Betala räkningar
  • Lösa in avier
  • Ingå enklare avtal
  • Göra överföringar mellan den anhöriges konton
  • Ansöka om sociala förmåner