Hoppa till textinnehållet

Säker identifiering med identifieringsmetoder

Man in a workplace with a laptop on his knee

När du använder våra tjänster i olika miljöer behöver du legitimera dig med någon av våra identifieringsmetoder. Detta gäller även när du skriver under vissa uppdrag du ger oss, På så sätt får vi en säker identifiering och du - extra trygghet. Läs mer om hur du identifierar dig och använder dig av våra internet, mobil - och telefontjänster.

Identifiering i olika kanaler

ID-säkerhet

För din säkerhet kontrollerar vi id-handlingens äkthet. Sparbanken Alingsås värderar din säkerhet högt. Vi kontrollerar därför din id-handling med hjälp av en id-scanner med syftet att säkerställa id-handlingens äkthet.

Ett steg i kontrollen är att ta bilder på id-handlingen med hjälp 365ID-scanner, för att sedan kunna verifiera handlingens äkthet. Efter verifiering kommer materialet att raderas. När du lämnar över din id-handling till Sparbankens Alingsås så kommer banken, och samarbetspartnern 365 ID som anlitats att utföra verifieringen, behandla dina uppgifter för detta syfte.

 

Sparbankens Alingsås med adress Bankgatan 8, 441 30 Alingsås är personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se ”hänvisning till bankens webbsida” eller fråga våra anställda efter ett utdrag av vår Integritetspolicy. 

 

För mer information om tjänsten/id-scannern besök 365id