Hoppa till textinnehållet

Utförande av order och ställande av pris

Farmers in a field examining crop.

Här finner du våra riktlinjer för bästa utförande av order samt hur Sparbanken Alingsås agerar som Systematisk internhandlare (SI) när banken ställer pris till kund.

Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Sparbanken Alingsås AB (banken) hanterar kundens order i finansiella instrument genom att vidarebefordra ordern till Swedbank AB (Swedbank). Swedbank utför därefter ordern, d v s genomför själva köpet eller försäljningen av t ex aktier, för kundens räkning. Genomförandet av ordern kan antingen ske genom att Swedbank lägger ut ordern på en extern handelsplats som ofta är en börs eller en sk MTF (multilateral trading facility), eller genom att Swedbank själv går in som kundens motpart till ett pris som motsvarar marknadspriset. Både banken och Swedbank har Finansinspektionens tillstånd att vidarebefordra respektive utföra kunds order på detta sätt.

Våra handelsplatser

Här finner du en lista över marknadsplatser där banken handlar direkt för din räkning. Om du vill handla på vissa utländska marknadsplatser kommer vi att vidareförmedla din order till samarbetande mäklarföretag.

Sparbankerna

Här finner du Sparbankens Riktlinjer för bästa utförande av order.

Systematisk Internhandlare

Här finner du Swedbanks affärspolicy, som beskriver hur vi kvoterar priser till kunder, och vilka instrument som vi är Systematisk internhandlare i.