-Ett buffertsparande är som en krockkudde. Har du en buffert, minskar du sårbarheten om något oförutsett inträffar, säger Malte Herlitz, företagsrådgivare Sparbanken Alingsås.

Tanken med ett buffertsparande är att du ska kunna få tillgång till pengarna snabbt om det oförutsedda händer, så att du enkelt kan täcka icke-planerade utgifter eller plötsliga dalar i dina intäkter.

-Hur stor buffert du behöver beror helt på hur din verksamhet ser ut. Har du till exempel ett byggbolag som omsätter tio miljoner, bör du kanske ha en buffert på mellan tre- och femhundratusen kronor. Har du en liten konsultverksamhet kan femtiotusen vara fullt tillräckligt, menar Malte Herlitz.

Spara med låg risk
Eftersom kapitalet ska vara lätt att ta ut när som helst, bör buffertsparandet ske i ett sparande med låg risk. 

Börja spara 
-Ett månadssparande är både enkelt och tryggt. För den som har möjlighet finns det inget att vänta på utan det är bara att sätta igång, säger Malte Herlitz.

Se över övriga trygghetslösningar
Malte uppmuntrar även företagare att se över sina övriga trygghetslösningar.

- I en mer otrygg tid är det ett bra tillfälle att se över sina trygghetslösningar. Genom sparande, försäkringar, juridiska avtal och medlemskap i a-kassa kan man skapa bättre förutsättningar för att öka tryggheten. Att gå med i a-kassan är en billig försäkring och ändå är relativt få egenföretagare medlemmar, säger Malte Herlitz.