Hoppa till textinnehållet

Gröna lån till företag - låna klimatsmart

  • Hjälper företag att bidra till ett mer hållbart samhälle
  • Minska mängden köpt el genom solcellsinvestering
  • Resurs- och energieffektiva fastigheter - bra för affären och miljön

 

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda gröna lån för fastigheter, hus, bostäder och solceller. Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att göra det möjligt att låna mer klimatsmart.
 

Vi är en lokal bank som vill ha en nära relation med dig som kund och hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt i de utmaningar som samhället står inför. Vi vill vara med på din omställningsresa!

Den gröna kedjan till klimatsmarta hus

Från byggstart till färdiga hus och bostäder

Efterfrågan på energisnåla och resursbesparande byggnader ökar. Vi kan hjälpa er med lån - från byggstart till färdig bostad. 

Bolånereådgivning

Exempel satsningar med gröna lån

  • Förnybar energi
  • Energieffektivitet
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Förebygga förorening
  • Ren transport