Lånet är ett så kallat bottenlån med fastigheten som säkerhet. Ni kan låna  för att finansiera ny- och ombyggnation när ni köper nytt, eller bara lägga om befintliga lån. Lånet går att kombinera med banklån och byggnadskrediter allt efter era behov.

Råd och tips

Varför inte passa på att se över samtliga lån som företaget har. Det går kanske att lägga om dem och få bättre villkor. Samtidigt får ni tillgång till hela vårt utbud av produkter och tjänster.