Hoppa till textinnehållet

Därför ställer vi frågor om ditt företag

Varför ställer vi frågor?

Vi är en egen lokal bank som vill ha en nära relation med dig som företagskund - det är en viktig del i vår sparbanksidé och har alltid varit viktigt för oss. Ju bättre vi känner er, desto bättre kan vi säkerställa att ni har produkter och tjänster som är anpassade utifrån era behov. Det ger också fler möjligheter till goda, långsiktiga och hållbara affärer tillsammans.

 

Vi månar om er och vill att företagets ekonomi ska vara trygg hos oss. Vi vill vara en sund och hållbar bank, därför jobbar vi långsiktigt och tar ansvar för att skapa framtidstro för våra kunder, medarbetare och samhället. 

Svara på frågorna 

Fyll i dina svar i den nya versionen av internetbanken företag när ni får ett meddelande om att det finns uppgifter att uppdatera. För att kunna svara behövs antingen "Obegränsad behörighet" i internetbanken eller en särskild behörighet som heter ”Fylla i och uppdatera kundkännedomsuppgifter”.

Har ni fått ett brev fyller ni i svaren i det frågeformulär du fått tillsammans med brevet och skickar det till oss i bifogat svarskuvert. 

Vad händer om du inte svarar?

Om vi inte får in den informationen vi frågar efter behöver vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att konton eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med er för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän. Läs mer om verklig huvudman.

Vad är direkt eller indirekt kontroll?

Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?

PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel korruption eller mutbrott.
Därför behöver vi veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.

Mer information

Varför ställer vi frågor om ditt företag?

Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi regelbundet frågor om er verksamhet och avsikten med att använda bankens tjänster.

Varför finns lagen om penningtvätt?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar, som till exempel kommer från brott, eller för att finansiera terrorism.

Svara på frågorna via brev

Fyll i svaren i det frågeformulär du fått tillsammans med brevet och skicka det till oss i bifogat svarskuvert. Det tar bara några minuter att fylla i. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss.på telefon 0322-78 600.  

Vad händer om du inte svarar?

Om vi inte får in den informationen vi frågar efter behöver vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän. Läs mer om verklig huvudman.

Vad är direkt eller indirekt kontroll?

Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?

PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel korruption eller mutbrott.
Därför behöver vi veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.

Vill du veta mer?

Svenska Bankföreningen - därför måste banken ställa frågor