Vem och till vad kan bidrag sökas

Föreningar och organisationer kan söka bidrag som ryms inom ramen för:

 • Näringsliv
 • Forskning
 • Utbildning
 • Kultur
 • Idrott

  Stiftelsen prioriterar bidrag inom områdena
 • Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa
 • Förutsättningar för att näringslivet ska utvecklas i vårt verksamhetsområde
 • Förutsättningar för fritid och kultur

  Hållbar utveckling
  Vi arbetar mot vår vision om en hållbar utveckling av samhället. Vi vill att alla projekt vi bidrar till ska ha en tydlig koppling till något av FN’s 17 hållbarhetsmål.


Vilka ändamål beviljas inte
Det finns områden där vi normalt inte beviljar bidrag:

 • Löpande verksamhet och driftskostnader
 • Löpande underhåll 
 • Ändamål som normalt finansieras med kommunala och statliga medel
 • Sociala ändamål eller välgörenhet
 • Studier eller utbildning för enskild person (t.ex. gymnasium och högskola)
 • Resor och studieresor
 • Partipolitiska organisationer
 • Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • Till enskild idrottsutövare
 • Sponsring

 

Undantag kan förekomma. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt inte lämnar bidrag till ändå söka bidrag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom områdena mötesplatser, att företag kan startas och utvecklas eller fritid och kultur.