Fyll i ansökan

Om det är första gången du ska göra en ansökan
Börja med att skapa ett konto under fliken "Skapa konto" med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida. Inloggning sker genom Mobilt BankID.
Om du har gjort en ansökan tidigare
Om du har gjort en ansökan tidigare hos oss via Mobilt BankID kan du gå direkt till fliken "Logga in".

Viktigt att veta

 • De uppgifter du lämnar kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer dock endast att användas för handläggning av din ansökan samt vid fortsatt kontakt.
 • För materiel bifogat till ansökan ansvaras ej
 • Stiftelsen behandlar endast kompletta ansökningar
 • Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

 

Det här ska ansökan innehålla:

 • Vem som söker (organisation) och kontaktperson
 • Övergripande beskrivning av föreningen, vilken kommun ni huvudsakligen verkar i
 • Hur organisationen syns (t.ex. webb, Facebook, Instagram),
 • Projektets hållbarhetkoppling
 • Projektbeskrivning
 • Ange kategori (forskning, idrott, kultur, forskning, näringsliv, utbildning), projektets namn, syfte, mål, organisation, tidplan, budget (inklusive total kostnad, egen insats, sökt belopp)
 • Projektets fortlevnad
 • Vad ni förväntar er för effekt av projektet eller hur projektet lever vidare