Skogs- och lantbruksspecialister Värmlands län

Område Kontaktperson Adress Telefonnummer
Dalsland/Värmland Box 1004,
681 29 Kristinehamn
0550-202 69
Fryksdalens Sparbank
Box 223,
686 25 Sunne
0565-174 07
Westra Wermlands Sparbank Mikael Karlsson Box 19,
671 21 Arvika

0570-848 57