Skogs- och lantbruksspecialister Norrbottens län

Kalix/Haparanda Strandgatan 15, 95 227 Kalix 0923-786 12
Luleå Box 50085,
973 23 Luleå
0920-391 21
Luleå/Boden Joakim Öhlund Box 50085,
973 23 Luleå
0920-391 21
Sparbanken Nord Se Sparbanken Nords webbplats   0771-23 00 23