Tillsammans är vi starka och får vårt samhälle att bra!

Hållbara val allt viktigare

Vi vill inspirera och vägleda dig som kund till att göra hållbara val, för dig själv och för ditt företag. Det kan handla om att göra hållbara investeringar men även att förvalta placeringar på ett hållbart sätt. 

 

Sparbankshjälpen

Många barn och ungdomar har minskat eller slutat med sina fritidsaktiviteter till följd av pandemin. Vi vill hjälpa föreningar i vårt område att få tillbaka ungdomarna. Därför avsätter vi nu medel i Sparbankshjälpen där föreningar inom kultur, hälsa och idrott, kan söka stöd.

 

Sparbankshjärtat

Vi har även ett initiativ som vi kallar Sparbankshjärtat där våra medarbetare har möjlighet att bidra till att människor och samhället växer! Det finns många härliga krafter därute och det hårda arbete de lägger ner gör att det går bra för vårt samhälle.

 

Vi finns här

Hösten är här och vi vet att många branscher har det fortsatt tufft även om restriktionerna har lättats betydligt. Vi är en lokal bank som vill ha en nära relation med dig som kund och hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt i de utmaningar som du står inför. Tveka inte att höra av dig.

 

Sparbankerna har nöjdast företagskunder

Vi är så stolta över att vi sparbanker har Sveriges nöjdaste företagskunder enligt den mätning som görs på uppdrag av Svenskt Kvalitetsindex. Tack alla kunder för att ni ger oss så bra betyg. Går det bra för dig, går det också bra för vårt samhälle vilket sätter sina avtryck hos många. Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och våra korta beslutsvägar gör att du kan få all den hjälp som du behöver, när du behöver den. Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa.

 

Läs mer om

 

 

Vänliga hälsningar

Staffan Svantesson

VD Sparbanken Alingsås