Dataskyddsombud

Sparbanken Alingsås har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som övervakar att Banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: FCG AB, Dataskyddsombud Sparbanken Alingsås AB, Skomakaregatan 7, 211 34 Malmö.

Du kan även komma i kontakt med Bankens dataskyddsombud genom att maila direkt till: dataskyddsombud@fcg.se.