Dataskyddsombud

Sparbanken Alingsås har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som övervakar att Banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Sparbanken Alingsås AB, Dataskyddsombud, Box 553, 441 16 Alingsås

Du kan även komma i kontakt med Bankens dataskyddsombud genom att maila direkt till: dataskyddsombud@sparbankenalingsas.se.