man på en bänk

Thorelund Consulting

Vår situation kan liknas vid att ha tränat fotboll under en lång period, berättar Andreas Thorelund som driver Thorelund Consulting i Alingsås. Och nu sätter äntligen den stora matchen i gång. Nu är det roligt på riktigt!

 

Berätta om företaget

Redan 2006 var vi pionjärer kring mobil tillverkning av betong. Vi säljer mobila betongfabriker som minskar klimatpåverkan drastiskt när betongen produceras nära platsen där den ska användas. Ta till exempel bygget av en vindkraftpark. Tillverkar du betongen på plats i skogen stör du mindre, kostnaderna sänks, samtidigt som det blir mer hållbart.

 

På vilket sätt blir det hållbart?

De mobila fabrikerna kan vara på hjul, inbyggda i containers eller vara jättestora. Behovet av transporter minskar och det blir billigare för kunden. Utöver det minskar svinnet avsevärt när du bara behöver producera så mycket som verkligen behövs.

 

Vad händer framåt?

Vi expanderar och ser många av våra idéer slå igenom. Vi är tre anställda med en fjärde medarbetare på väg in. Om två år kan vi ha dubblat styrkan. Vi har gått in som delägare i ett företag som jobbar med klimatneutral cement. Där jobbar vi även för att komma runt utmaningarna med bristen på betongens råvaror.

 

Tack Andreas för det viktiga arbete du och dina kollegor gör. Vi gillar att ni är drivande i utvecklingen av hållbar betongproduktion. Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa och må bra.