Lammet & Bonden

Titta en glada! utbrister Gustav Ahlqvist som tillsammans med sin bror Karl Nilsson driver Lammet & Bonden i Gråbo. Det är mycket djur här omkring. Som ett zoo, skrattar Gustav.

Vad gör ni?
Vi är hållbara på många plan. Etisk djurhållning och biologisk mångfald. Där djuren betar skapas artrikedom. Matjord är efter vatten den viktigaste resursen och det tunna lagret matjord förstörs för alltid när man bygger på åkermark. Brukar vi marken istället blir den bara bättre med tiden.

Vi säljer bara till privatkunder, restauranger och butiker. Kunderna gillar våra produkter och djuren går ute minst halva året och mår jättebra. De äter vad som är naturligt för dem vilket gör dem friska. Att vi inte använt antibiotika på ett helt år motverkar multiresistenta bakterier.

Hur ser planerna ut?
Vi har byggt modernt och köpt ny traktor som går på förnyelsebara drivmedel. Det är lätt att tro att hållbar produktion måste vara småskalig men vi strävar också efter volym och ekonomisk hållbarhet. Men aldrig på bekostnad av djurens hälsa, miljön eller kvaliteten på produkterna.


Tack Lammet & Bonden!
Ni är en viktig kraft som skapar utveckling i vårt område. Går det bra för er går det också bra för vårt samhälle.

Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa.