Gate Lantbruk

Att driva företag är som att spela fotboll, resonerar Roland Pettersson som driver Gate Lantbruk utanför Herrljunga. Det gäller inte att springa dit bollen är utan att kunna förutse vart den är på väg.

 

Berätta om Gate Lantbruk

Vi har 300 mjölkkor och har sedan femton år arbetat med att robotisera verksamheten. Sedan dess har vi moderniserat löpande. Automatiserad utfordring och mjölkning innebär fördelar för både medarbetare och djur. Personalen slipper slita ut sina kroppar i tunga arbetsmoment och korna mår mycket bättre. Våra kor lever fritt och kan själva kan styra när de vill äta, sova, mjölkas eller prata med kompisarna.  

 

Ni har investerat i solenergi?

Vi gör av med el dygnet runt och vill ha så stor del egen energi som möjligt. Tack vare våra solceller kan vi under sommaren sälja mer el än vi gör av med. Det fina är att vi köper elen till fasta priser och kan sälja den dyrare. Nästa steg är att hitta sätt att jämna ut förbrukningen genom lagring i ackumulatorer.  

 

Vad gör ni med mjölken?

All vår mjölk går till Gäsene Mejeri, där vi är en av 23 delägare. Där blir den till god ost och viktiga lokala arbetstillfällen då mejeriet sysselsätter runt 150 personer i bygden.

 

Tack Roland för ert viktiga arbete. Vi gillar att ni håller bygden levande och inspirerar till hållbar energiproduktion. Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa och må bra.