Energy Saves

Vi gick från att sälja villavärmepumpar till att bli europeiska klimataktivister, skrattar marknadsföraren Elin Segerberg när vi tillsammans med VD Fredrik Sävenstrand ses över en fika på Energy Saves huvudkontor i Alingsås. Våra värmepumpar minskar energiåtgången och kombinerar du det med grön el så blir det en stor miljövinst.

Vad gör ni här?
Kraven på energieffektivitet blir allt hårdare och vi har skapat ett sätt att skala upp våra luft/vattenvärmepumpar. Luft-till-vatten är väldigt klimatsmart och vi paketerar pumparna i containrar. På så sätt exporterar vi svenskt konsult- och installationskunnande. Kunden får värme plug’n’play och vi jobbar mycket med att hjälpa byggsektorn i Europa.

Allt får plats i en container alltså?

Ja, vi brukar säga att vi tänker inside the box. Intresset är väldigt stort just nu och eftersom vi har allt på plats har vi en lösning här och nu. Inte om ett halvår.
Vi är i full färd att anställa nya medarbetare här i Alingsås och märker att människor gillar att både vår arbetsplats och verksamhet är grön. Det gör ju att jobbet får en djupare mening.

Känns som att ni är rätt i tid
Ja, det kan man verkligen säga. Klimatkraven skärps och vi har allt på plats. Vi behöver inte uppfinna något nytt!