Digital kommunikation bidrar till bättre tillväxt!

NyföretagarCentrum Lerum erbjuder alla företag i kommunen gratis online-kurser i digital kommunikation. Allt för att bidra till bättre tillväxt och en ökad lönsamhet. Och intresset bland Lerumsföretagen är stort!

 

– Målet med projektet är att förbättra Lerumsföretagarnas kunskaper i hur man nyttjar sociala medier på ett proaktivt sätt, säger Ronny Johansson på NyföretagarCentrum i Lerum.

 

Allting tog sin början för drygt ett år sedan, då NyföretagarCentrum i Lerum genomförde en studie i hur långt 15 utvalda Lerumsföretag hade kommit i sina respektive digitaliseringsprocesser. Pengarna för att genomföra studien kom från Sparbankshjälpen – och resultatet var slående.

 

– Det var påtagligt hur långt före, vad gäller tillväxt och lönsamhet, de företag låg som hade kommit längst i sin process, jämfört med dem som kanske inte startat upp alls, berättar Ronny.

 

Detta resultat triggade Christer Harling, ägare till Solkatten, att få veta mer. Med anledning av det sköt han till pengar för att utvidga studien till att omfatta 100 företag i Lerum – från Hulan till Kastenhofsmotet. Sagt och gjort. Med hjälp av digitaliseringsbyrån Merphi, och dess VD Philip Berlin, analyserades företagens digitala kommunikationsstatus i kombination med ekonomisk tillväxt. Även denna studie påvisade tydligt att de som hade en bra hemsida och var aktiva på sociala medier hade bättre såväl tillväxt som lönsamhet.

 

– Med anledning av detta sjösatte vi på NyföretagarCentrum i Lerum ett digitaliseringsprojekt i samarbete med Sparbanken Alingsås, berättar Ronny Johansson.

 

Totalt pratar vi om en insats om 200 000 kr för att ta fram ett antal digitala utbildningar, som är gratis för samtliga företag i kommunen – över 4000.

 

Utbildningarna handlar bland annat om hur man nyttjar Google Analytics, hur man bygger en e-handelsplats i Shopify och sin egen hemsida i Wordpress, hur digitala möten kan öka effektiviteten och hur sociala medier i form av Facebook, Instagram och Linkedin kan användas för att nå ut med sitt budskap.

 

Utöver utbildningarna erhåller alla företag som anmäler sig, en timmas gratis personlig rådgivning av Philip Berlin på Merphi.