Beviljat stöd Näringsliv

Nyföretagarcentrum Alingsås      

 50.000:-

Nyföretagarcentrum Lerum          

 50.000:-

Alingsås Handel      

 150.000:-

Lerum Centrumförening          

 250.000:-

Floda Platsutveckling            

300.000:-