Utvecklingen på bostadsmarknaden brukar hänga nära samman med utvecklingen av den större ekonomin i ett samhälle. Om arbetslösheten ökar, löneutvecklingen stannar av och konjunkturen generellt dämpas, brukar det få en dämpande effekt på bostadsmarknaden.

Men av kanske ännu större vikt för prisbilden på bostadsmarknaden är utvecklingen av räntorna. I ett läge där räntorna – som en effekt av stödpaket från regeringar och centralbanker – spås förbli låga, bidrar det till att hålla priserna uppe.

Coronakrisen har hittills lett till något stigande räntor på bostadsobligationer, det vill säga obligationer som ges ut av bostadsinstituten för att finansiera bostadslån till hushåll, och som i förlängningen skulle kunna höja bostadsräntorna. Men Riksbankens beslut att påbörja köp av bostadsobligationer väntas pressa ned räntorna på sikt.