Hoppa till textinnehållet

Bidrag

Att söka bidrag

Sparbanksstiftelsen Alingsås kan främja samhällsnytta inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. 

Stiftelsen ska bidra till en hållbar utveckling av samhället.  Sparbanksstiftelsen Alingsås prioriterar bidrag inom tre områden:

  •  Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa
  •  Förutsättningar för att näringslivet ska utvecklas i vårt verksamhetsområde 
  •  Förutsättningar för fritid och kultur

Vi stöttar projekt där vi samfinansierar tillsammans med någon annan. Projektet ska ha tydliga mål som går att följa upp, en projektplan, en budget och en tydlig koppling till något av FN:s hållbarhetsmål. 

 

Ansökan- steg för steg 

Prioriteringar och beslut

 

I vår bedömning av vilka projekt vi beviljar medel utgår vi alltid ifrån punkterna ovan. Vi får in många ansökningar och måste prioritera vilka ansökningar som beviljas. Därför kan ansökningar som uppfyller dessa punkter få avslag. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

 

Vi tar emot ansökningar löpande och behandlar dem kvartalsvis. Vår ansöknings- och beslutsperioder är:
 

Ansökningsperioder

Beslut

1/1 - 31/3

Slutet av maj

1/4 - 30/6

Slutet av augusti

1/7 - 30/9

Slutet av december

1/10 - 31/12

Slutet av februari