Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar - extra stöd

Här har vi samlat frågor och svar angående ansökan om extra stöd från Sparbanken Alingsås - Sparbankshjälpen med anledning av Coronaviruset.

 • Med anledning av de konsekvenser vi ser nu, och de vi kan vänta oss framöver, gör vi en extra avsättning på 4 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder.

 • Stöd till näringslivet
  • Stöd kan sökas av näringslivsorganisationer, för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar men också till andra aktiviteter som stöttar näringslivet.
  • Stödet lämnas enbart till näringslivsorganisationer som är verksamma inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde (kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda) och som ska stödja dess näringsliv.
  • Stödet lämnas ej till enskilda företag.

  Stöd till föreningar
  • Föreningar inom idrott och kultur, med tydligt ungdomsfokus, som har drabbats av intäktsbortfall av coronavirusets följder.
  • Skadan ska ha uppstått under perioden april till juli 2020.
  • Konsekvenserna ska påverka möjligheten till fortsatt verksamhet kraftigt, särskilt avseende verksamhet för barn och ungdomar.

 • Vi gör en extra avsättning på 4 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder.
  Sparbankshjälpen är ett extra stöd, utöver alla våra övriga stora satsningar för att bidra till ett hållbart samhälle.

 • Sparbanksidén handlar om lokal förankring, att hjälpa människor och företag till en sund och hållbar ekonomi och att en del av vår vinst går tillbaka till samhället. Nu ställs allt på sin spets och många har det tufft. Därför vill vi nu göra allt vi kan för att hjälpa till.

 • • Ansökan sker via webbplatsen senast 2020-08-30.
  • Ansökan ska innehålla syfte med insatserna, beskrivning av de specifika aktiviteterna som ska genomföras samt bedömd tidplan för dessa.
  • Ansökningarna behandlas löpande fram till 2020-08-30. Vi ger svar inom tio dagar.
   

 • • Ansökan görs via vår webbplats senast 2020-08-30.
  • Ansökan ska innehålla beskrivning och syfte, redovisning av tänkt budget för arrangemanget och intäktsbortfall.
  • Vi ersätter upp till 50% av uppskattad förlust efter stöd från eventuella övriga aktörer.
   

 • Om din förening är kvalificerad till stöd inom ramen av vår sponsringsstrategi påverkar Sparbankshjälpen inte dina chanser att få ordinarie sponsring av oss.

 • Ansökningarna behandlas löpande fram till 2020-08-30. Vi ger svar inom tio dagar.

 • Är du en företrädare för Näringslivet och har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta:
  Anders Samuelsson, Verkställande Tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Alingsås, 070-595 08 23,
  Är du en förening och har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta:
  Klas Frisk marknadschef, 0322-786 56,