Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Näringsliv

Stöd kan sökas av näringslivsorganisationer, för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar men också till andra aktiviteter som stöttar näringslivet.

 

Det lämnas enbart ut till näringslivsorganisationer som är verksamma inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde (kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda) och som ska stödja dess näringsliv. Sparbankshjälpen lämnas ej till enskilda företag.

 

Ansökningarna var tom 30 augusti 2020.