Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Näringsliv

Stöd kan sökas av näringslivsorganisationer, för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar men också till andra aktiviteter som stöttar näringslivet.

 

Det lämnas enbart ut till näringslivsorganisationer som är verksamma inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde (kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda) och som ska stödja dess näringsliv. Sparbankshjälpen lämnas ej till enskilda företag.

 

Läs igenom frågor och svar innan ansökan.

Ansökan-Näringslivfrämjande insats

Ansökt belopp och projekt

Budget

Vill du bifoga handlingar separat? (obligatoriskt)

Bifogade handlingar skickas separat till

För att kunna behandla er ansökan kan vi komma att efterfråga ytterligare underlag.
Ansökan och samtliga underlag behandlas konfidentiellt.

Kontaktuppgifter

Anders Samuelsson, Verkställande Tjänsteman
Sparbankstiftelsen Alingsås


Har du dokument som du vill bifoga?
Skicka dessa separat till:

 

 

foto på Anders Samuelsson