Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Idrott och Kultur

Föreningar inom idrott och kultur, med tydligt ungdomsfokus, som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronavirusets följder kan ansöka om stöd. Skadan ska ha uppstått under perioden april till juli 2020 och konsekvenserna ska påverka möjligheten till fortsatt verksamhet kraftigt, särskilt avseende verksamhet för barn och ungdomar. 

 

Ansökningsperioden var tom 30 augusti 2020.