Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Sparbanken Alingsås vill ta ansvar och handla långsiktigt för att skapa framtidstro för våra kunder, medarbetare och  samhället. Det är hållbarhet för oss! Jag heter Johanna Westlund och är ansvarig för bankens hållbarhetsarbete. 

 

En av våra viktigaste utmaningar

En av de viktigaste utmaningarna vi har i världen just nu är att skapa hållbara samhällen. Hur vi ställer om för att skapa bättre förutsättningar för våra kommande generationer utifrån ett socialt- ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv.

 

Att Sparbanken Alingsås har ett begränsat verksamhetsområde, begränsar inte våra åtaganden i att bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill bidra både genom vår bankverksamhet och genom vårt samhällsengagemang. För att vårt hållbarhetsarbete ska vara effektivt ska fokus vara där vi kan påverka mest. Därför ser vi  löpande över vårt hållbarhetsarbete för att säkerställa att vi är på rätt väg.

 

Vi behöver din hjälp!

En del i översynen är att få reda på hur du tycker att banken kan göra störst skillnad när det gäller hållbarhet och hållbar utveckling.

 

Därför är vi oerhört tacksamma om du kan svara på vår enkät. (Tar ca 10 min).

 

Stort tack för din medverkan! Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ett hållbart samhälle!

Tack för ditt engagemang!

Tack för att du var med och svarade på vår enkät om hållbarhet!

Vi fick in ca 800 svar om vad våra kunder tycker att vi ska fokusera vårt hållbarhetsarbete på.