Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

För oss är det viktigt att vårt område utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushåller med våra gemensamma resurser, så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i. 

Hur vi jobbar med hållbarhet

Sparbanken Alingsås är en viktig del av det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi. Banken är en central del av det finansiella kretsloppet och genom att ta hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten, finns möjlighet att bidra till mer hållbara företag och ett hållbart samhälle.Vi vill bidra till ett samhälle där alla har lika möjligheter att få tillgång till finansiella tjänster.


Vi tar varje år fram en Hållbarhetsredovisning som ingår som en del i bankens årsredovisning. Syftet med denna är att Banken ska redovisa sitt hållbarhetsarbete som ska visa på ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att främja sund och hållbar ekonomi i hela verksamhetsområdet och genom att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken.

Mer information