Dataskyddsombud

Sparbanken Alingsås har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som övervakar att Banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: FCG AB, Dataskyddsombud Sparbanken Alingsås AB, Hans Michelsensgatan 2B, 211 20 Malmö.