Sparbanken har skänkt över 20 miljoner till Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är viktigt

– Vi återinvesterar vinster i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga för att de ska vara bättre platser att bo och leva i. Många som bor i de här kommunerna där vi finns, har en relation till Alingsås lasarett. Därför ser vi att våra pengar kan göra stor nytta där, säger Staffan Svantesson, VD på Sparbanken Alingsås.


Sund ekonomi

Det började med ett bidrag till en barnmottagning, med fokus på barns hälsa, motion och kost år 2002. Den senaste gåvan år 2017, var på 1,8 miljoner kronor till ett så kallat renluftstak till en operationssal.
Den största enskilda gåvan bidrog Sparbanken med 2014. Det var en digital röntgen för 6,7 miljoner kronor.

Sparbanksidén handlar om sund ekonomi där delar av vinsten återinvesteras i den bygden som banken verkar i.
– Det är en affärsidé som är helt unik och helt fantastisk. Jag känner mycket för den idén. Det blir något större, för det handlar om ett oss framför sig själv, säger Staffan Svantesson.

 

Finansiera välfärd

För många är Sparbankens bidrag synonymt med ett levande föreningsliv. Och föreningslivet är mycket viktigt. Att banken bidrar till den välfärd som det offentliga finansierar, som t ex sjukvård, är inget nytt.

Lust att läsa, där ungdomar i Lerum, Herrljunga, Alingsås och Vårgårda inspireras till läsning och eget skrivande är ett exempel där Sparbanken samarbetar med kommunerna. Andra exempel är att under delar av 1900-talet var hygien en stor fråga för samhället - då bidrog banken till ett badhus. När den moderna skolan växte fram kunde Sparbanken bidra med resurser för att Gustaf Adolfskolan i Alingsås skulle byggas.

Summa gåvor       
2017 1 800 000  Renluftstak till operationnssal  
2015 3 880 000 CT-lab (datortomograf, skiktröntgen)  
2014 1 450 000 Ultraljud hjärta  
  6 700 000 Digital röntgen  
2007 6 000 000 MR-utrustning  
2002 600 000 Barnmottagning med fokus på barns hälsa kost och motion.  
Totalt 20 430 000